Welkom op onze website ...

Beste bezoeker,

Welkom op de website van het Centrum Emile Flamant. Deze voormalige Stichting werd op 2 februari 1996 opgericht om het gedachtegoed van wijlen volksvertegenwoordiger en voorzitter van de Liberale Mutualiteiten verder te zetten, maar viel in de maanden nadien wat stil. Met deze herstichting willen we het sociaal liberalisme dat Emile Flamant zo genegen was, opnieuw lanceren en een plaats geven in het ideologische en politieke spectrum.

Mathias De Clercq
Voorzitter

Liberale Sociale Werken De Voorzorg vzw heeft het genoegen u uit te nodigen voor de voorstelling van het huldeboek ter ere van Emile Flamant. De voorstelling gaat door op woensdag 15 juni om 19u00 in de Blauwe Zaal van het Liberaal Archief, Kramersplein 23, 9000 Gent. Mogen wij u vragen zich in te schrijven vóór 8 juni 2011 door te klikken op onderstaande link of door te mailen naar boek.emile.flamant@gmail.com